La Sra. Juana ens dóna la seua opinió sobre Caterva Xou. Ho deixa ben claret!