Açò està sonant a Radio9!! En poquetes hores tindreu la cançó sencera i el corki-vídeo corresponent. Fa oloreta a hit de l’estiu